Finanzamt Neubrandenburg (RiA)SKAT kontor for pensionister med bopæl i udlandet

Velkommen!

Finanzamt Neubrandenburg – den kompetente skattemyndighed for pensionister i udlandet

Finanzamt Neubrandenburg Foto: Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V

De nye bestemmelser om beskatning af pensioner har været i kraft siden den 1. januar 2005. De gælder også for pensionsmodtagere med bopæl i udlandet. Hvis du ikke har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Tyskland, men modtager pensionsbetalinger, er Finanzamt Neubrandenburg din kompetente skattemyndighed. På baggrund af din selvangivelse undersøger Finanzamt Neubrandenburg, om og hvor meget du skal betale i skat i Tyskland, idet der tages hensyn til de dobbeltbeskatningsoverenskomster, der er indgået med Tyskland. Du kan finde flere og mere udførlige oplysninger på disse hjemmesider.

Vi beder om din forståelse!

Indenfor kort tid kommer der information på dit sprog på denne side.