Obrasci_alt


Primatelji mirovina u inozemstvu

Napomena:
Trenutno su obrasci za poreznu prijavu raspoloživi samo na njemačkom jeziku. Obrasce koji se mogu ispunjavati i dodatne potvrde na stranim jezicima EU/EWR kao i potvrde izvan EU/EWR (Format FFWP) možete pronaći isključivo u centru za obrasce u sustavu upravljanja obrascima (FMS) Savezne uprave za financije (Link: https://www.formulare-bfinv.de).

Niže ponuđeni obrasci su samo dodatak ponudi Saveznog ministarstva financija, u pravilu se mogu ispisati ali ne i ispuniti.

Obrasci za ograničenu poreznu obvezu:

Pojednostavljena prijava za godine oporezivanja 2005. do 2008.

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 C) 2010

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 C) 2009

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 C) 2008

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 C) 2007

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 C) 2006

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 C) 2005

Obrasci za neograničenu poreznu obvezu:

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 A) 2010

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 A) 2009

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 A) 2008

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 A) 2007

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 A) 2006

Prijava poreza na dohodak (ESt 1 A) 2005

Pažnja: Priložiti potvrdu EU/EWR ili potvrdu izvan EU/EWR ispunjenu i potvrđenu od strane nadležne porezne uprave Vašeg prebivališta!

Ako tražite određeni obrazac u svezi s poreznom prijavom, ovdje su još jednom pojedinačno navedeni svi gore sadržani obrasci:

ESt 1 C Prijava poreza na dohodak za ograničene porezne obveznike:
2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

Upute uz prijavu poreza na dohodak za ograničene porezne obveznike:
2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

ESt 1 A Prijava poreza na dohodak za neograničene porezne obveznike:
2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

Upute uz prijavu poreza na dohodak za neograničene porezne obveznike:
2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

Prilog R Mirovine i druge isplate za neograničene i ograničene porezne obveznike:
2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

Potvrda EU/EWR (njemački)

Potvrda EU/EWR (engleski)

Potvrda izvan EU/EWR (njemački)

Potvrda izvan EU/EWR (engleski)

Potvrda izvan EU/EWR (hrvatski)

Back to previous page