Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Središnja Porezni ured za umirovljenike koji žive u inozemstvu

Napomene uz promet elektronske pošte

Priopćenja, zahtjeve ili pitanja Poreznoj upravi Neubrandenburg možete uputiti i putem elektronske pošte (ria@finanzamt-neubrandenburg.de). Porezna uprava međutim moli za razumijevanje da se elektronska pošta načelno može čitati i obraditi samo ako je napisana na njemačkom jeziku!

Imajte na umu, da elektronska pošta mora sadržavati jasno prepoznatljivog pošiljatelja, inače porezna uprava ne može odgovoriti. Molimo da stoga uz Vaše puno ime i prezime uvijek navedete i svoju adresu, broj telefona i porezni broj.

Ako svojoj elektronskoj pošti želite dodati i prilog, molimo da ga phranite u „pdf“ formatu.

Financijskoj upravi putem elektronske pošte možete slati sve jednostavne dopise i zahtjeve (npr. zahtjev za izmjenu poreznog rješenja, upit o statusu obrade, zahtjev za produžetak rokova) ali i pravne lijekove. No, obratite pažnju na činjenicu da rizik dostave, posebice kod dopisa kod kojih je važno pridržavanje rokova, snosite Vi.

Ako se radi o zahtjevima i izjavama, koji zahtijevaju vlastoručni potpis, slanje elektronskom poštom je dopušteno samo ako je pismeno potpisano i zatim skenirano. To je slučaj npr. kod poreznih prijava, izjava o ustupanju potraživanja ili priopćenja podataka o banci i računu za povrat sredstava te kod oslobađanja od čuvanja poreznih tajni ili izjave o suglasnosti glede komunikacije putem elektronske pošte (vidi niže).

Kodirana komunikacija putem elektronske pošte s poreznim upravama za sada još nije moguća. Iz razloga čuvanja poreznih tajni Vam do daljnjeg putem elektronske pošte možemo odgovoriti samo na vrlo općenita pitanja. Porezna uprava će nastojati pružiti Vam željene informacije. Ako to zbog čuvanja porezne tajne ne bude moguće putem elektronske pošte, pisani odgovor ćete dobiti putem pošte.

Ako odgovore porezne uprave općenito želite dobivati putem elektronske pošte – iako se radi o rješavanju osobnih stvari – potrebna je Vaša izričita pisana izjava o suglasnosti. Predložak te suglasnosti možete preuzeti (isključivo na njemačkom jeziku) niže kao dokument.

Izjavom o suglasnosti glede komuniciranja putem elektronske pošte se istodobno obvezujete na redovito provjeravanje navedenog pretinca elektronske pošte na priopćenja i na promptno pozivanje novih dokumenata. Svi dopisi porezne uprave smatraju se dostavljenima kada se nalaze u Vašem osobnom poštanskom pretincu, spremni za preuzimanje.

Dokumenti i preuzimanja