Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Središnja Porezni ured za umirovljenike koji žive u inozemstvu

Tko je? Što je? Koliko?

Finger auf ParagraphZeichen_fotolia_61237311 © MK-Photo - Fotolia.com

Što je porez? Tko ga mora plaćati i koliko?

Porezi su prema zakonu plaćanja bez prava na protuuslugu (§ 3 Stavak 1 Općeg poreznog zakona). To vrijedi i za porez na dohodak od mirovina.

Koje osobe na koje vrste mirovina i u kojoj visini moraju platiti porez proizlazi iz zakonskih osnova, poreznog prava.

Porezno pravo pri oporezivanju korisnika mirovine s prebivalištem u inozemstvu obuhvaća Zakon o porezu na dohodak (EStG), propise postupovnog prava, kao što je Opći porezni zakon (AO), te međunarodno pravo, kao što su sporazumi o dvostrukom oporezivanju.

Porez se treba plaćati ako su ispunjene okolnosti opisane poreznim pravom. Pritom nije bitno koristite li infrastrukture u Njemačkoj koje su financirane poreznim novčanim sredstvima ili osim izvora primanja nemate nikakvu drugu vezu s Njemačkom.