Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Središnja Porezni ured za umirovljenike koji žive u inozemstvu

Tko je?

Oliver Klimek - fotolia.com_12433262 © Oliver Klimek - Fotolia.com

Pažnja: Tko živi u inozemstvu, u određenim slučajevima svoja njemačka primanja mora oporezivati u Njemačkoj!

Od 2005. godine to vrijedi za korisnike njemačke mirovine, čak i onda kada oni žive u inozemstvu.

Međutim, porezna obveza ne obuhvaća sve umirovljenike. Odlučujuća je vrsta primanja te država u kojoj korisnik mirovine živi.

Budući da se to ne tiče svih primanja – dakle, ne dolazi do oporezivanja ukupnog svjetskog dohotka – te se osobe nazivaju osobama koje podliježu „ograničenoj“ obvezi plaćanja poreza.

Treba li se mirovina oporezivati u Njemačkoj s jedne strane ovisi o tome o kakvoj se vrsti mirovine radi te u kojoj se državi Vaše prebivalište nalazi! Visina mirovine za obvezu plaćanja poreza nije važna.

Osobe koje primaju mirovinu (u nastavku: mirovine i rente zajednički: mirovine) iz Njemačke temeljem tih prihoda mogu biti obveznici poreza na dohodak u Njemačkoj. To vrijedi i onda kada nemaju prebivalište u Njemačkoj ili u Njemačkoj ne borave više od 183 dana godišnje. U tom slučaju samo sa svojim njemačkim prihodima ograničeno podliježu poreznoj obvezi (čl. 1. st. 4. njemačkog Zakona o porezu na dohodak).

Imate prebivalište u inozemstvu, a dobivate mirovinu iz Njemačke, onda ćete u nastavku saznati spada li Vaša mirovina u prihode od mirovine koji u Njemačkoj podliježu oporezivanju: 

Odredbe o oporezivanju ostalih prihoda (mirovina) temeljito su se promijenile s uvođenjem Zakona o starosnim prihodima koji je stupio na snagu 2005. godine. U okviru tih izmjena i dopuna izmijenjena je i ograničena porezna obveza za ostale prihode iz čl. 49. st. 1. toč. 7. i 10. njemačkog Zakona o porezu na dohodak. Sukladno tome u Njemačkoj postoji porezna obveza za sljedeće mirovine: 

sukladno čl. 49. st. 1. toč. 7. njemačkog Zakona o porezu na dohodak (od 2005. godine): mirovine i druga plaćanja iz

  • tuzemnog zakonskog mirovinskog osiguranja
  • tuzemnog mirovinskog osiguranja za poljoprivrednike
  • tuzemnih strukovnih institucija za skrb
  • iz baznog mirovinskog proizvoda tuzmenog osiguravajućeg društva ili drugog tuzemnog isplatitelja

sukladno čl. 49. st. 1. toč. 10. njemačkog Zakona o porezu na dohodak (za 2009. godinu): 

  • plaćanja iz mirovinskih fondova, mirovinskih osiguranja i direktnih osiguranja, sukladno čl. 22. toč. 5. reč. 1. njemačkog Zakona o porezu na dohodak, ako se temelje na plaćanjima i doprinosima za koje su sukladno čl. 3. toč. 56., čl. 63. ili čl. 66. njemačkog Zakona o porezu na dohodak postojale porezne povlastice u fazi štednje

sukladno čl. 49. st. 1. toč. 10. njemačkog Zakona o porezu na dohodak (od 2010. godine):

  • plaćanja iz interne starosne skrbi poduzeća (mirovinski fondovi, mirovinska osiguranja i direktna osiguranja) te plaćanja iz privatnih mirovinskih osiguranja u smislu čl. 22. toč. 5. njemačkog Zakona o porezu na dohodak

Ako primate jednu od gore navedenih mirovina, s tom mirovinom podliježete ograničenoj poreznoj obvezi i načelno ste obvezni u Njemačkoj predati prijavu poreza na dohodak.