Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Centralny Urząd Skarbowy właściwy dla emerytów mieszkających za granicą

Wskazówki do komunikacji e-mail

Zawiadomienia, wnioski lub pytania możecie Państwo kierować również pocztą elektroniczną do Urzędu Skarbowego – Finanzamt Neubrandenburg (ria@finanzamt-neubrandenburg.de ). Urząd Skarbowy prosi o zrozumienie, że zasadniczo czytane i załatwiane będą tylko e-maile sformułowane w języku niemieckim!

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, aby e-maile podawały jednoznacznie nadawcę, w innym przypadku Urząd Skarbowy nie będzie udzielał odpowiedzi. Dlatego prosimy, aby oprócz pełnego nazwiska podawać zawsze adres, numer telefonu i numer podatnika.

Przy dodawaniu załączników plikowych należy edytować je w formacie „pdf“.

Również wszystkie zwykłe pisma i wnioski (np. wniosek o zmianę decyzji podatkowej, zapytanie o stan załatwienia wniosku, wniosek o przedłużenie terminu) lub środki zaskarżenia mogą być kierowane pocztą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi na to, że ponosicie Państwo ryzyko doręczenia, szczególnie w przypadku pism, których wpływ skutkuje zachowaniem terminu.

W razie przesyłania wniosków i oświadczeń wymagających własnoręcznego podpisu, przesłanie pocztą elektroniczną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pismo zostało podpisane, a następnie zeskanowane. Ma to miejsce np. w przypadku deklaracji podatkowych, wniosków odnośnie zwrotu nadpłaty podatku lub powiadomień o danych konta bankowego dla zwrotu podatku oraz zwolnienia z tajemnicy skarbowej lub oświadczeń o wyrażeniu zgody na komunikację e-mail (patrz na dole).

Obecnie nie jest jeszcze możliwa kodowana komunikacja e-mail z urzędami skarbowymi. Dlatego na razie, ze względu na tajemnicę skarbową, możemy udzielać Państwu odpowiedzi również pocztą elektroniczną tylko w przypadku bardzo ogólnych pytań. Urząd Skarbowy będzie starał się udzielić Państwu żądanych informacji. Jeżeli w ramach ochrony tajemnicy skarbowej nie będzie to możliwe pocztą elektroniczną, to otrzymacie Państwo odpowiedź pocztą zwykłą.

Jeżeli życzycie sobie Państwo otrzymywać wszystkie odpowiedzi od Urzędu Skarbowego pocztą elektroniczną – również w zakresie wyjaśnień osobistego stanu rzeczy – to koniecznym jest wyraźne wyrażenie na to zgody. Wzór takiego oświadczenia (sformułowanego wyłącznie w języku niemieckim) znajdziecie Państwo poniżej, jako plik do pobrania.

W momencie udzielenia zgody na korespondencję e-mail zobowiązujecie się Państwo równocześnie do regularnego sprawdzania podanej przez Was skrzynki poczty elektronicznej i niezwłocznego pobierania nowych dokumentów. Wszystkie pisma administracji skarbowej uważane są za doręczone, jeżeli są udostępnione do pobrania w Państwa osobistej skrzynce e-mail.

Dokumenty i pobieranie