Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Centralny Urząd Skarbowy właściwy dla emerytów mieszkających za granicą

Kto? Co? Ile?

Finger auf ParagraphZeichen_fotolia_61237311 © MK-Photo - Fotolia.com

Czym są podatki? Kto musi je płacić i ile?

W brzmieniu ustawy podatki są płatnościami nie uprawniającymi do uzyskania świadczenia wzajemnego (§ 3 ustęp 1 niemieckiej ordynacji podatkowej). Dotyczy to także podatku dochodowego od rent i emerytur.

Które osoby są zobowiązane do płacenia podatku od jakich rent/emerytur, wynika z podstaw prawnych, niemieckich przepisów podatkowych.

Przepisy podatkowe obejmują w odniesieniu do opodatkowania rent/emerytur osób zamieszkałych za granicą niemiecką ustawę w sprawie podatku dochodowego (Einkommensteuergesetz), przepisy proceduralne, takie jak niemiecką ordynację podatkową (Abgabenordnung - AO) oraz przepisy międzynarodowe, takie jak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatki są należne, jeśli spełnione są okoliczności opisane w przepisach podatkowych. Nie jest przy tym istotne, czy korzystacie Państwo z finansowanej z podatków infrastruktury niemieckiej, czy poza źródłem dochodów nie macie żadnego dalszego powiązania z Niemcami.