Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Centralny Urząd Skarbowy właściwy dla emerytów mieszkających za granicą

Ochrona danych

Wskazówki odnośnie ochrony danych

Podczas korzystania z tej strony internetowej nie są zachowywane żadne dane osobowe. Licznik odwiedzin stron działa anonimowo. Korzystanie z tej strony następuje bez stosowania plików cookie.

Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, jeżeli podacie je Państwo dobrowolnie, np. przy indywidualnych zapytaniach lub przy zamawianiu materiałów informacyjnych. W celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub wskazówki przekazujemy je ewentualnie do kompetentnych fachowo instytucji krajowych (np. do ministerstwa). Oprócz tego Państwa dane osobowe nie są ani przekazywane osobom trzecim, ani wykorzystywane do innych celów niż podano, bez Państwa pisemnej zgody.