Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Centralny Urząd Skarbowy właściwy dla emerytów mieszkających za granicą

Formularze

W ramach procedury określania zobowiązania podatkowego z urzędu (Amtsveranlagungsverfahren) naliczany jest wymiar podatku bez wymagania od Państwa złożenia zeznania podatkowego

sepy - fotolia.com_98019345 © sepy - fotolia.com

Renciści/emeryci zamieszkujący za granicą są zasadniczo zobowiązani do składania zeznania podatkowego w Niemczech. W przypadku zagranicznych rencistów/emerytów urząd skarbowy w Neubrandenburgu nie wymaga z regóły składania zeznania podatkowego. W takim przypadku urząd skarbowy sam określa wymiar podatku na podstawie informacji uzyskanych od ubezpieczyciela. Postępowanie to nazywane jest procedurą określania zobowiązania podatkowego z urzędu (Amtsveranlagungsverfahren).

Rezygnację Państwa ze składania zeznania podatkowego, możecie Państwo złożyć na poniższym formularzu zwrotnym (Antwortformular). W konsekwencji zostanie Państwu przesłana decyzja podatkowa, zawierająca m.i. informacje co do należnej kwoty podatku oraz terminu zapłaty. Jeśli chcecie Państwo być traktowani jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, także możecie skorzysta

z formularza zwrotnego – załączając Zaświadczenie/ kraje UE/EOG( Bescheinigung EU/EWR) bądź Zaświadczenie/ kraje spoza UE/EOG (Bescheinigung außerhalb EU/EWR).

Jeśli chcecie Państwo składa zeznania podatkowe:

PhotoSG - fotolia.com_28763950 © PhotoSG - Fotolia.com

Formularze zeznań podatkowych są aktualnie dostępne wyłącznie w języku niemieckim. Interaktywne ale nie dostępne w innych językach, zaświadczenia/ kraje UE/EOG ( Bescheinigung EU/EWR) oraz zaświadczenia/ kraje spoza UE/EOG (Bescheinigung außerhalb EU/EWR) (format FFWP) znajdziecie Państwo tylko w zbiorze formularzy (Formularcenter) w systemie zarządzania formularzami (Formular-Management-System - FMS) Federalnej administracji finansowej na stronie https://www.formulare-bfinv.de. Formularze udostępniane w zbiorze są tylko uzupełnieniem serwisu Federalnego ministerstwa finansów. Z regóły można je wydrukowa, ale nie wypełni interaktywnie.