Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Centralny Urząd Skarbowy właściwy dla emerytów mieszkających za granicą

Kto musi płacić podatki?

Oliver Klimek - fotolia.com_12433262 © Oliver Klimek - Fotolia.com

Uwaga: osoby mieszkające za granicą muszą ewentualnie w Niemczech opodatkowa swoje niemieckie dochody!

Od roku 2005 dotyczy to osób pobierających renty i emerytury niemieckie, nawet jeśli mieszkają za granicą.

Obowiązek podatkowy nie dotyczy jednak każdego rencisty/emeryta. Zależy on od rodzaju dochodów oraz kraju, w którym mieszka rencista/emeryt.

Jako że nie objęte są tym wszystkie dochody – opodatkowaniu nie podlegają więc wszystkie dochody światowe – osoby te określane są jako podlegające „ograniczonemu“ obowiązkowi podatkowemu.

Czy renta/emerytura podlega opodatkowaniu w Niemczech, zależy z jednej strony od rodzaju renty/emerytury, z drugiej strony od kraju Państwa zamieszkania! Wysokość renty/emerytury nie jest istotna dla kwestii istnienia obowiązku podatkowego.

Osoby, ktόre otrzymują dochody z Niemiec, mogą podlegać obowiązkowi podatkowemu (podatek dochodowy od osόb fizycznych) w Niemczech. Dotyczy to ich rόwnież wtedy, gdy nie posiadają w Niemczech miejsca zamieszkania lub nie przebywają w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku. W tym wypadku podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu dot. tylko ich niemieckich dochodόw (§ 1 ust. 4 ustawa o podatku dochodowym od osόb fizycznych – StG).

Jeżeli mają Państwo swoje miejsce zamieszkania za granicą i pobierają Państwo rentę/emeryturę z Niemiec, dowiedzą się Państwo poniżej, czy Państwa renta/emerytura podlega obowiązkowi opodatkowania w Niemczech:

Regulacje dotyczące opodatkowania „pozostałych dochodόw“ (renty/emerytury) zmieniły się zasadniczo z wejściem w życie od r. 2005 ustawy o dochodach emerytalnych - AlteinkG. Wόwczas zmieniono rόwnież ograniczony obowiązek podatkowy odnośnie „pozostałych dochodόw“ z § 49 ust. 1 nr 7 i nr 10 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych - EStG. Odnośnie następujących rent/emerytur istnieje dlatego obowiązek podatkowy w Niemczech:

z § 49 ust. 1 nr 7 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych - EStG - (od 2005 r.): renty/emerytury dożywotnie i inne świadczenia z:

  • krajowego ustawowego ubezpieczenia rentowego/emerytalnego
  • krajowej rolniczej kasy emerytalnej
  • krajowych instytucji zawodowego zabezpieczenia emerytalnego
  • bazowego produktu emerytalnego krajowego zakładu ubezpieczeń lub innej kasy krajowej

z § 49 ust. 1 nr 10 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych - EStG (za r. 2009):

  • świadczenia z funduszy emerytalnych, kas emerytalnych i ubezpieczeń bezpośrednich, z § 22 nr 5 zd. 1 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych - EStG - o ile świadczenia wynikają ze składek podlegających ulgom podatkowym w okresie oszczędzania na podst. § 3 nr 56, 63 lub 66 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych - EStG.

z § 49 ust. 1 nr 10 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych - EStG (od 2010 r.):

  • świadczenia z zakładowych systemόw zabezpieczenia emerytalnego (fundusze emmerytalne, kasy emerytalne i ubezpieczenia bezpośrednie) oraz świadczenia z prywatnych umόw o zabezpieczeniu emerytalnym w rozumieniu § 22 nr 5 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizyczych - EStG.

Jeżeli pobierają Państwo jedną z ww. rent/emerytur, podlegają Państwo – odnośnie tej renty/emerytury – ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodόw i zasadniczo są Państwo zobowiązani do składania w Niemczech zeznania odnośnie podatku dochodowego.