Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Centralny Urząd Skarbowy właściwy dla emerytów mieszkających za granicą

Istotne informacje o niemieckim numerze identyfikacji podatkowej

finanzfoto - fotolia.com_64702040 © finanzfoto - Fotolia.com

Niemiecki numer identyfikacji podatkowej (IdNr) jest 11-cyfrowym identyfikatorem numerycznym, przydzielanym każdemu podatnikowi. Numer identyfikacji podatkowej (IdNr) zachowuje – z regóły – swoją ważność przez całe życie i nie zmienia się.

Wprowadzeniem numeru identyfikacji podatkowej (IdNr) Federalne ministerstwo finansów oraz Rząd federalny chcą uprości procedury opodatkowania i zredukować biurokrację. Dlatego IdNr używany jest w celu przekazywania administracji skarbowej danych drogą elektroniczną. Równocześnie mogą zosta połączone różne zbiory danych, należące do tej samej osoby, a dana osoba może zosta jednoznacznie zidentyfikowana.

Kto przydziela niemiecki numer identyfikacji podatkowej (IdNr)?

Za przydzielanie IdNr odpowiada Centralny federalny urząd podatkowy (Bundeszentralamt für Steuern - BZSt). W przypadku osób zamieszkałych w Niemczech odbywa się to automatycznie w formie przekazywania danych meldunkowych z urzędów meldunkowych do Centralnego federalnego urzędu podatkowego (BZSt).

Także jeśli Państwo nie posiadacie miejsca zamieszkania w Niemczech i pobieracie wyłącznie świadczenia rentowe/emerytalne z Niemiec nie musicie sami o to zabiegać. Państwa ubezpieczyciel rentowy/emerytalny zobowiązany jest do przekazania urzędowi skarbowemu informacji o poborze renty/emerytury po upływie roku kalendarzowego, w którym pobierana była renta/emerytura. W tym celu ubezpieczycielowi potrzebny jest Państwa numer IdNr. Kiedy ubezpieczyciel poprosi Państwa o udostępnienie mu Państwa numeru IdNr, a Wam ten numer nie został jeszcze przydzielony, powiadomcie o tym ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zapoczątkuje wtedy wymianę danych z BZSt, a tym samym zagwarantuje, że zostanie Państwu przydzielony nowy numer IdNr. Proces ten odbywa się maszynowo, tak że nie ma dla Państwa możliwości wpłynięcia nań lub jego przyśpieszenia.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli Państwu już został przydzielony numer IdNr – na przykład z powodu wcześniejszej działalności w Niemczech. Wtedy należy najpóźniej z początkiem pobierania renty/emerytury podać ubezpieczycielowi ten numer.

Jeśli ubezpieczyciel nie jest poinformowany o maszynowej procedurze składania wniosku o przydzielenie numeru IdNr lub jeśli ma on problemy z jego przekazaniem, może uzyskać informacje pod specjalnym numerem telefonu (+49 3381-21 22 23 90) Centralnej placówki dofinasowania do ubezpieczeń emerytalno- rentowych (Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen – ZfA) lub na jej stronie internetowej.