Finanzamt Neubrandenburg (RiA)SKAT kontor for pensionister med bopæl i udlandet

Kan man også helt undlade at indsende selvangivelse?

Ja! Med den særlige skatteordning "Amtsveranlagungsverfahren" fastsættes skatten, uden at du behøver at indsende selvangivelse.

sepy - fotolia.com_98019345 © sepy - fotolia.com

Som hovedregel er pensionsmodtagere med bopæl i udlandet forpligtet til at indsende selvangivelse i Tyskland. Finanzamt Neubrandenburg ser dog i reglen bort fra, at pensionsmodtagere i udlandet skal indsende selvangivelse. I så fald vil skattemyndighederne selv fastsætte indkomstskatten på baggrund af de foreliggende oplysninger fra pensionsforsikringsinstitutionen. Denne procedure kaldes "Amtsveranlagungsverfahren".

Du kan meddele, at du ikke afleverer selvangivelse på nedenstående svarformular. Derefter vil du få tilsendt skatteopgørelsen, som bl.a. indeholder oplysninger om, hvor meget der skal betales i skat, samt betalingsfristen. Hvis du ønsker at blive behandlet som fuldt skattepligtig, kan du ligeledes benytte svarformularen og vedlægge "Attestation EU/EØS" eller "Attestation uden for EU/EØS".

Hvis du ønsker at indsende selvangivelse:

PhotoSG - fotolia.com_28763950 © PhotoSG - Fotolia.com

Formularerne til selvangivelsen er i øjeblikket kun tilgængelige på tysk. "Attestation EU/EØS" og "Attestation uden for EU/EØS" (i FFWP-format), der kan udfyldes og ikke er fremmedsprogede, kan du kun finde i den tyske skattestyrelses formularforvaltningssystem på https://www.formulare-bfinv.de. Blanketterne i downloadcentret er kun et supplement til dem, som det tyske finansministerium stiller til rådighed. De kan som regel printes ud, men ikke udfyldes.