Finanzamt Neubrandenburg (RiA)SKAT kontor for pensionister med bopæl i udlandet

Værd at vide om identifikationsnummeret

finanzfoto - fotolia.com_64702040 © finanzfoto - Fotolia.com

Identifikationsnummeret er et 11-cifret numerisk identifikationskendetegn, som alle skattepligtige får tildelt. Skatteidentifikationsnummeret er som hovedregel gyldigt resten af livet og ændres ikke.

Det tyske finansministerium og den tyske regering har indført skatteidentifikationsnummeret for at gøre beskatningsproceduren mere enkel og mindske bureaukratiet. Derfor benyttes identifikationsnummeret til elektronisk overførsel af oplysninger til skattemyndighederne. Samtidig kan forskellige datasæt tilhørende den samme person sammenfattes, og den pågældende kan således identificeres entydigt.

Hvem får man tildelt skatteidentifikationsnummeret af?

Identifikationsnummeret bliver tildelt af Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). For personer med bopæl i Tyskland sker dette automatisk på baggrund af oplysninger fra de tyske registreringsmyndigheder.

Du behøver heller ikke at foretage dig noget, hvis du ikke har bopæl i Tyskland og udelukkende oppebærer pensionsindtægter fra Tyskland. Din pensionsforsikringsinstitution er forpligtet til at sende en meddelelse om pensionsindtægter til de tyske skattemyndigheder ved udløbet af det kalenderår, hvori der er oppebåret pension. Til det formål har pensionsforsikringsinstitutionen brug for dit skatteidentifikationsnummer. Hvis den beder dig oplyse dit identifikationsnummer, og hvis du ikke allerede er blevet tildelt et, bedes du meddele det til din pensionsforsikringsinstitution. Så vil denne indlede dataudveksling med BZSt, hvilket vil sikre, at du får tildelt et nyt skatteidentifikationsnummer. Processen forløber maskinelt, og du har derfor ikke mulighed for at øve indflydelse på eller fremskynde denne.

Det forholder sig anderledes, hvis du allerede er blevet tildelt et skatteidentifikationsnummer eksempelvis i forbindelse med tidligere beskæftigelse i Tyskland. Dette bedes da senest meddelt til din pensionsforsikringsinstitution, når du går på pension.

Hvis pensionsforsikringsinstitutionen ikke er bekendt med den maskinelle forespørgselsprocedure for tildeling af et skatteidentifikationsnummer, eller hvis der måtte være problemer med overførslen af oplysninger, kan den få information herom hos den hotline, som Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen - ZfA – her oprettet (telefon +49 (0)3381/21 22 23 90), eller på deres hjemmeside.