Finanzamt Neubrandenburg (RiA)SKAT kontor for pensionister med bopæl i udlandet

Impressum

Udgiver

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Schloßstraße 9-11
19053 Schwerin

Oprettelse af hjemmesiden og den tekniske drift

PLANET IC GmbH
Mettenheimer Str. 9-15
D-19061 Schwerin
E-Mail: info@planet-ic.de
Internet: www.planet-ic.de

Ophavsret

Alle rettigheder forbeholdt. Det er ikke tilladt at bruge denne publicering eller dele af den til kommercielle formål, at oversætte den, kopiere den, gemme på mikrofilm/-filer eller i elektroniske systemer eller ændre den på nogen måde, uden udtrykkelig tilladelse fra Finansministeriet Mecklenburg-Vorpommern. Genoptryk og evaluering af pressemeddelelser er tilladt.

Ansvarsbegrænsning

Alle oplysninger og tilbudte materialer er baseret på kilder, der anses for pålidelige. Finansministeriet Mecklenburg-Vorpommern påtager sig dog intet ansvar for indholdet, rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og de tilbudte materialer.

Finansministeriet Mecklenburg-Vorpommern påtager sig intet ansvar for indholdet af hjemmesider, der åbnes ved at klikke på tilhørende links. Disse links bliver vurderet på det tidspunkt, hvor de bliver sat på hjemmesiden. Der kan ikke foretages en løbende kontrol af indholdet. Finansministeriet Mecklenburg-Vorpommern tager udtrykkeligt afstand fra alt indhold, der kan være relevant i forhold til strafferet, ansvarsret eller i strid med sædeligheden.

skrifttype licens

Copyright (c) 2009, ParaType Ltd. (http://www.paratype.com/public), with Reserved Font Names "PT Sans" and "ParaType".

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. http://scripts.sil.org/OFL