Finanzamt Neubrandenburg (RiA)SKAT kontor for pensionister med bopæl i udlandet

Hvem skal betale skat?

Oliver Klimek - fotolia.com_12433262 © Oliver Klimek - Fotolia.com

Bemærk: Hvis man bor i udlandet, skal de tyske indtægter eventuelt beskattes i Tyskland!

Dette har siden 2005 været gældende for personer, der oppebærer tysk pension, også selv om de bor i udlandet.

Det er dog ikke alle pensionister, der er omfattet af denne skattepligt. Her er det afgørende, hvilken form for indtægt der er tale om, og hvilket land pensionsmodtageren bor i.

Da det ikke er alle indtægter, der er berørt, og den samlede globalindkomst således ikke bliver beskattet, betegnes de pågældende personer som "begrænset" skattepligtige.

Om en pension skal beskattes i Tyskland, afhænger dels af, hvilken pensionsart der er tale om, og hvilket land du har bopæl i! Pensionens størrelse spiller ikke nogen rolle i forhold til skattepligten.

Fysiske personer, som hverken har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Tyskland, men oppebærer visse indenlandske indtægter i henhold til § 49, stk. 1, i den tyske indkomstskattelov (Einkommensteuergesetz, herefter EStG) er begrænset indkomstskattepligtige af disse indtægter.

Har du bopæl i udlandet og oppebærer pension fra Tyskland, så vil du i det følgende få at vide, om din pension hører til de skattepligtige pensioner i Tyskland:

Bestemmelserne om beskatning af øvrige indtægter (pensioner) har ændret sig helt grundlæggende med indførelsen af den tyske lov om aldersindkomst, der trådte i kraft i 2005. I den forbindelse er den begrænsede skattepligt for øvrige indtægter i medfør af § 49, stk. 1, nr. 7 og 10 EStG også blevet ændret. Der er derfor skattepligt i Tyskland for følgende pensioner:

iht. § 49, stk. 1, nr. 7 EStG (fra og med 2005): livrenter og andre ydelser fra

  • den indenlandske lovpligtige pensionsforsikring
  • en indenlandsk alderspensionskasse for landbrugere
  • indenlandske pensionsordninger for bestemte erhverv
  • et basispensionsprodukt fra et indenlandsk forsikringsselskab eller et andet indenlandsk udbetalende organ;

iht. § 49, stk. 1, nr. 10 EStG (for 2009):

  • ydelser fra pensionsfonde, pensionskasser og direkte forsikringer, iht. § 22, nr. 5, 1. punktum EStG, såfremt ydelserne beror på bidrag, der iht. §§ 3, nr. 56, 63 eller 66 EStG har fået skattemæssig støtte i opsparingsfasen;

iht. § 49, stk. 1, nr. 10 EStG (fra og med 2010):

  • ydelser fra arbejdsmarkedspensioner (pensionsfonde, pensionskasser og direkte forsikringer) samt ydelser fra private pensionsaftaler i henhold til § 22, nr. 5 EStG.

Hvis du oppebærer en af de nævnte pensioner, er du begrænset indkomstskattepligtig af denne pension og som hovedregel forpligtet til at aflevere selvangivelse i Tyskland.