Finanzamt Neubrandenburg (RiA)SKAT kontor for pensionister med bopæl i udlandet

Hvem? Hvad? Hvor meget?

Finger auf ParagraphZeichen_fotolia_61237311 © MK-Photo - Fotolia.com

Hvad er skatter? Hvem skal betale dem og hvor meget?

I henhold til § 3, stk. 1 i den tyske skattelov er skatter betalinger uden krav på en modydelse. Det gælder også for indkomstskat af pensioner.

Det følger af de lovmæssige grundlag, dvs. skattelovgivningen, hvem der skal betale skat af hvilke pensioner og i hvilken størrelsesorden.

Med henblik på beskatning af pensionsmodtagere med bopæl i udlandet omfatter skattelovgivningen den tyske indkomstskattelov (Einkommensteuergesetz, herefter EStG), procesretlige regler som den tyske skattelov og international lovgivning som dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Der skal svares skat, hvis de forhold, der er beskrevet i skattelovgivningen, er opfyldt. Det spiller i den forbindelse ikke nogen rolle, om du benytter de infrastrukturer i Tyskland, som bliver finansieret af skatteydernes penge, eller ikke har anden tilknytning til Tyskland end pensionsbetalingen.