Finanzamt Neubrandenburg (RiA)SKAT kontor for pensionister med bopæl i udlandet

Oplysninger om e-mail-kommunikation

Du kan også sende meddelelser, anmodninger/begæringer eller spørgsmål til Finanzamt Neubrandenburg pr. mail (ria@finanzamt-neubrandenburg.de). Vi beder dig imidlertid have forståelse for, at vi principielt kun kan læse og bearbejde e-mails, der er skrevet på tysk!

Bemærk venligst, at afsenderen skal fremgå tydeligt af e-mailen, fordi vi ellers ikke kan besvare din henvendelse. Ud over dit fulde navn bedes du derfor også altid angive adresse, telefonnummer og skattenummer.

Hvis du også ønsker at vedhæfte filer til dine e-mails, bedes de oprettet i pdf-format.

Du kan sende alle former for almindelige skrivelser og anmodninger (f.eks. ændringsanmodning vedrørende skatteopgørelsen, forespørgsel om status for behandlingen, anmodning om fristforlængelse) samt indsigelser mod afgørelser til Finanzamt Neubrandenburg pr. e-mail. Du bedes dog være opmærksom på, at det er dig, der bærer risikoen i forbindelse med fremsendelsen, særligt i forhold til skrivelser med frister, der skal overholdes.

Anmodninger/begæringer og erklæringer, der kræver personlig underskrift, kan kun fremsendes pr. e-mail, hvis dokumentet er underskrevet og efterfølgende indscannet. Det gælder f.eks. for selvangivelser, underretninger om transport, oplysning om bankforbindelse til brug for refusioner samt fritagelse for tavshedspligten i skattesager eller samtykkeerklæring til e-mail-kommunikation (se nedenfor).

Krypteret e-mail-kommunikation med skattemyndighederne er ikke mulig for øjeblikket. På grund af tavshedspligten i skattesager må vi derfor indtil videre kun besvare meget generelle spørgsmål pr. e-mail. Vi vil bestræbe os på at give dig de ønskede oplysninger. Hvis det ikke er muligt pr. e-mail på grund af tavshedspligten i skattesager, vil du få tilsendt en svarskrivelse pr. post.

Hvis du generelt ønsker at modtage svar fra skattemyndighederne pr. e-mail – også når det drejer sig om personlige forhold – skal du give udtrykkeligt samtykke hertil. Nedenfor finder du en modelerklæring til formålet (foreligger kun på tysk), der kan downloades som fil.

Hvis du giver dit samtykke til e-mail-kommunikation, forpligter du dig samtidig til at tjekke den angivne postkasse for meddelelser regelmæssigt og åbne nye dokumenter med det samme. Alle skrivelser fra skatteforvaltningen betragtes som modtaget, når de er klar til downloadning i din personlige postkasse.